Cổng Biwase Min 1600x784 3

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. Iongold

2. Biwase5 Vpp

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

11-06-2008: Xí nghiệp dịch vụ đô thị được thành lập theo quyết định số 685/QĐ-CTN của Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. Xí nghiệp được giao nhiệm vụ: kinh doanh, trồng và chăm sóc cây xanh, cây kiểng.

28/08/2012: Xí nghiệp được bổ sung thực hiện: sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình sau khi sát nhập Bộ phận nước đóng chai từ Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An về.

01/05/2014: Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị đã mở rộng kinh doanh dịch vụ cung cấp Văn phòng phẩm.

HỒ SƠ PHÁP LÝ