Giới thiệu

giới thiệu

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

11-06-2008: Xí nghiệp dịch vụ đô thị được thành lập theo quyết định số 685/QĐ-CTN của Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. Xí nghiệp được giao nhiệm vụ: kinh doanh, trồng và chăm sóc cây xanh, cây kiểng.

28/08/2012: Xí nghiệp được bổ sung thực hiện: sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình sau khi sát nhập Bộ phận nước đóng chai từ Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An về.

01/05/2014: Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị đã mở rộng kinh doanh dịch vụ cung cấp Văn phòng phẩm.

Khuôn viên Biwase
Khuôn viên Biwase

II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

– Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình hiệu BIWASE

nước uống đóng chai tại bình dương

– Sản xuất kinh doanh nước uống cao cấp ION ALKALINE  I-ON GOLD

Nước uống đóng chai tại bình dương

Giới thiệu về nước uống cao cấp ION ALKALINE  I-ON GOLD- Nước uống bảo vệ sức khỏe

– Kinh doanh dịch vụ cung cấp Văn phòng phẩm.

III. THÀNH TỰU 

– Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9001:2008.

– Cúp vàng Thương Hiệu Việt năm 2010.

IV. GIẤY CHỨNG NHẬN

chung nhan nuoc dong binh biwase (1) chung nhan nuoc dong binh biwase (1) chung nhan nuoc dong binh biwase (1)

VI. KHU VỰC PHÂN PHỐI

Nước uống hiệu BIWASE và ION GOLD phân phối 5 tỉnh thành: Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh.

 

Nước Uống Cao Cấp ALKALINE I-ON GOLD

BỔ SUNG CHO CUỘC SỐNG

Liên hệ biwasse