VIẾT BI THIÊN LONG 031

GIÁ TỐT: LIÊN HỆ 

MSP: TL-031

Thương hiệu: Thiên Long 

Màu: Xanh.

Đường kính bi: 0.5mm

Số lượng: 20 cây/ hộp 

Trọng lượng: 9g 

Danh mục: